Dato i dag:

UK leder i lansering av mat for allergikere

Folk med matallergier og intoleranser i UK har flere nye produkter enn forbrukere i andre store Europeiske markeder, indikerer data fra Mintel, men det har vært en generell økning i tilgangen til "free from" eller mat med redusert innhold av allergener over alt i EU de siste 6 årene. Les mer her

About this entry

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008