Dato i dag:

Allergiske reaksjoner på fly

I samarbeid med Food Allegy and Anaphylaxis Network har forskere på University of Michigan Medical School gjort en on-line studie av folk som har fått allergiske reaskjoner ombord på fly. Til tross for bedre opplysning og utdanning er det fortsatt en del igjen.

Les hele artikkelen her.
Read On

Canadiere må merke for sennep

Helse Canada har sendt ut et nytt regulativ for allergenmerking. Der er sennep blitt en prioritert allergen. Grunnen til at den blir tatt med er feedback og diskusjoner med bl.a. matindustrien og helsepersonell.

Les hele artikkelen her:
Read On

Liste over ingredienser med særlige merkekrav

Reglene i den vestlige verden blir likere og likere hverandre, på tvers av land og kontinenter. Her er det norske merkedirektivet hvor ingredienser med særlige merkekrav står helt til slutt, i vedlegg IV.

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19931221-1385.html?full=true
Read On

Merking av allergener i USA

I 2004 ble The Food Allergen and Consumer Protection Act signert av Presidenten, og trådte i kraft fra 1. januar 2006. De 8 "store" matallergenene skulle fra da av merkes om de finnes i mat: Melk, egg, fisk, skalldyr, nøtter, hvete, peanøtter og soyabønner.

Les mer her:

http://www.foodmanufacturing.com/Scripts/ShowPR~RID~6395.asp?full=true
Read On

Ulike allergier i forskjellige land...?


Det viser seg at folk i forskjellige land reagerer ulikt på matvarer. Nord i Europa reagerer vi for eksempel ofte på elplekjøttet, mens i sør-Europa reagerer de på epleskallet. I Middelhavsområdet har man fokus på melonallergi, og Island har det største problemet med fiskeallergi! Les mer i denne artikkelen av Andrew Watson :

http://www.newscientist.com/article/mg20327191.300-food-allergies-get-curiouser-and-curiouser.html?full=true
Read On

Hva er allergi?


Allergi er en tilstand som skyldes overømfindtlighet (hypersensitivitet) overfor stoffer som vi spiser, puster inn, får på øynene, får injisert gjennom sprøyte eller som kommer i kontakt med huden. Hypersensitiviteten fører til en unormal reaksjon fra kroppens forsvarssystem, immunsystemet. Vanligvis skal immunsystemet beskytte oss mot angrep fra mikroorganismer som bakterier og virus. Det dannes antistoffer mot mikroorganismene. Antistoffene dreper eller nøytraliserer bakterier og virus. Ved allergi dannes antistoffer mot normalt harmløse stoffer som kalles allergener.

Symptomene som oppstår ved allergi avhenger både av type antistoff og hvor i kroppen reaksjonen mellom antistoff og allergen foregår. Ved matallergi vil symptomer kunne oppstå i tarmen, eller allergenene kan absorberes over i blodbanen og gi utslett. Ved høysnue vil luftbåren pollen forårsake reaksjon i nesen og/eller i øynene. Ved astma vil støv eller pollen som er pustet inn, skape en reaksjon i lungene.

Ved en allergisk reaksjon vil cellene i immunsystemet frigjøre kjemiske stoffer (bl.a. histaminer) som forårsaker de allergiske reaksjonene, f.eks. økt utskillelse av væske og slim i nese og øyne, sammentrekning av luftrørene slik at det blir tyngre å puste (astma) og hudforandringer som rødhet, hevelse og kløe.

De vanligste allergiske lidelsene er høysnue, eksem, astma, matvareallergi.

Les mer på Norges Astma og Allergiforbunds side her: http://www.naaf.no/no/Fakta/Allergi/Nyttig-a-vite-om-allerg/

Read On

Allergener
Stadig flere lider av allergier eller intoleranse for ulike mattyper. Det er nylig kommet et nytt direktiv fra EU om merking av allergener. Merking kan være et godt salgsargument for produsenten, men skriver man på produktet at det er fritt for gluten, nøtter, laktose eller annet er det krav til dokumentasjon.

Interfarm as selger flere typer allergentester. Noen passer best for utstyrte laboratorier, og andre er enkle hurtigtester som kan taes i produksjonslokalet uten spesiell laboratoriekompetanse.

De mest anvendelige og rimeligste metoder i dag er ELISA for proteiner microplater, lateral flow sticks og PCR tester. Det er også mulig å gjøre helt eksakte masse-spektrometiske analyser, men dette er meget kostbart.
Read On

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008