Dato i dag:

Den "andre allergibølgen" beskrevet i Australia

Den ledende Australske immunologen Professor Katie Allen har nylig publisert en artikkel om matallergi som de beskriver som den andre bølgen av allergi epedemi.

Den såkalte første bølgen refererer til luftveisplager. Opp til 10% av Australske barn sies nå å være plaget av en form for matallergi. I Norge regner vi med at 6-8% av alle barn mellom 0 og 3 år har matreaksjoner (ref. Dr. med. Ragnhild Halvorsen 2009).

Klikk her for å lese mer

About this entry

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008