Dato i dag:

Nytt om merking av allergener

Mattilsynet har kommet med et tillegg til merkeforskriften som spesifikt omhandler allergener. Det angir hvilke allergener som skal merkes spesielt. Mattilsynet har også varslet at de skal foreta kontroller på allergenfrie produkter i 2011. Les tillegget til merkeforskriften her

About this entry

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008