Dato i dag:

Canadiere må merke for sennep

Helse Canada har sendt ut et nytt regulativ for allergenmerking. Der er sennep blitt en prioritert allergen. Grunnen til at den blir tatt med er feedback og diskusjoner med bl.a. matindustrien og helsepersonell.

Les hele artikkelen her:
Read On

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008