Dato i dag:

Analyse av gluten
Ønsker du å merke om produktet er glutenfritt eller har et svært lavt innhold av gluten?

Analysesenteret tilbyr analyse av gluten i næringsmidler og miljø

10. juli 2009 trådte den nye forskriften om sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse i kraft. Forskriften bestemmelser gjelder fra 1. januar 2012, men næringsmidler som oppfyller bestemmelsene i forskriften kan markedsføres allerede nå.
Glutenfrie produkter reguleres etter forskrift for næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (særnærforskriften). I og med at det ikke har eksistert en egne forskrift for glutenfrie produkter har vi inntil nå benyttet Codex Alimentarius sine retningslinjer for innhold og merking av denne typen produkter. Det nye regelverket innebærer at den øvre grensen for innhold av gluten i produkter til personer med glutenintoleranse senkes fra 200 mg gluten/kg til 100 mg gluten/kg.

About this entry

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008