Dato i dag:

Food Standard Agency vil sjekke "spor av" merking

Det britiske Food Standards Agency (FSA) planlegger å undersøke utbredelsen av "kan inneholde spor av" merkingen av allergener. Undersøkelsen vil finne sted i løpet av høsten 2011/våren 2012. "Å forstå omfanget av bruken av "spor av" merkingen og hvordan dette henger sammen med det faktiske innholdet av allergener i slik mat er nødvendig for FSA's arbeid med å utvikle riskobaserte og forholdsmessige allergen grenser.

Les mer her

About this entry

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008