Dato i dag:

Allergikere bør ta spormerking på alvor
En studie fra USA viser at der er det grunn for spormerking. I produkter som er merket med "spor av" er det høyere risiko for detekterbare mengder allergener enn i produkter som ikke er merket. Men fortsatt er nesten 95% av alle produkter som er merket med "spor av" faktisk uten spor! Klikk her for mer informasjon
Read On

Analyse av gluten
Ønsker du å merke om produktet er glutenfritt eller har et svært lavt innhold av gluten?

Analysesenteret tilbyr analyse av gluten i næringsmidler og miljø

10. juli 2009 trådte den nye forskriften om sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse i kraft. Forskriften bestemmelser gjelder fra 1. januar 2012, men næringsmidler som oppfyller bestemmelsene i forskriften kan markedsføres allerede nå.
Glutenfrie produkter reguleres etter forskrift for næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (særnærforskriften). I og med at det ikke har eksistert en egne forskrift for glutenfrie produkter har vi inntil nå benyttet Codex Alimentarius sine retningslinjer for innhold og merking av denne typen produkter. Det nye regelverket innebærer at den øvre grensen for innhold av gluten i produkter til personer med glutenintoleranse senkes fra 200 mg gluten/kg til 100 mg gluten/kg.
Read On

Allergikere foretrekker allergenmerking på produktet

En ny internasjonal studie har kastet lys over allergikeres foretrukne måte å få informasjon om allergener i matprodukter og indikerer at ny teknologi som håndholdte scannere kun bør være et supplement til produktmerkingen.

Matallergi tilfeller har økt i EU, og man regner at rundt 3.9% av barn lider av en allergi, selvom disse ofte blir borte med alderen. .

Klikk her for å lese hele artikkelen
Read On

Enkel og sikker allergentest til bruk i næringsmiddelindustrien


Intefarm AS leverer enkle og sikre hurtigtester for allergener til en rekke næringsmiddelbedrifter i Norgen. Testen er blitt populær fordi den er lett å utføre, samt at den kan måle ned til under 1ppm. Deteksjonsgrensen varierer med type allergen og matrix, og den gir svar på under 10 minutter. Den finnes for gluten, casein(melk), mandler, hasselnøtt, peanøtt, soya (ubehandlet), egg og skalldyr. Det er ikke behov for noe utstyr eller varmebehandling. Alle kan gjøre den med et minimum av øvelse. Ta kontakt med Interfarm AS på tel 6758 1130 eller post@interfarm.no .
Read On

For lite søvn kan gi allergi

En studie gjort av forskere fra USA og Kina indikerer at for lite søvn blant barn og unge kan øke risikoen for å utvikle allergier. Klikk her og les mer
Read On

Ikke bare cøliakere kjøper glutenfri mat, ny trend?

Den viktigste oppgitte grunnen for å kjøpe glutenfri mat og drikke i Amerika er nå at den vurderes som sunnere enn vanlig mat! Mange mennesker kjøper glutenfrie produkter fordi de må, men stadig flere velger glutenfrie produkter ettersom undersøkelser viser at en glutefri diett kan bedre tilstander fra autisme hos barn til reumatisme hos voksne. Andre igjen velger glutenfritt fordi de ganske enkelt føler seg bedre med det.

Finn ut mer ved å klikke her
Read On

Den "andre allergibølgen" beskrevet i Australia

Den ledende Australske immunologen Professor Katie Allen har nylig publisert en artikkel om matallergi som de beskriver som den andre bølgen av allergi epedemi.

Den såkalte første bølgen refererer til luftveisplager. Opp til 10% av Australske barn sies nå å være plaget av en form for matallergi. I Norge regner vi med at 6-8% av alle barn mellom 0 og 3 år har matreaksjoner (ref. Dr. med. Ragnhild Halvorsen 2009).

Klikk her for å lese mer
Read On

Food Standard Agency vil sjekke "spor av" merking

Det britiske Food Standards Agency (FSA) planlegger å undersøke utbredelsen av "kan inneholde spor av" merkingen av allergener. Undersøkelsen vil finne sted i løpet av høsten 2011/våren 2012. "Å forstå omfanget av bruken av "spor av" merkingen og hvordan dette henger sammen med det faktiske innholdet av allergener i slik mat er nødvendig for FSA's arbeid med å utvikle riskobaserte og forholdsmessige allergen grenser.

Les mer her
Read On

UK leder i lansering av mat for allergikere

Folk med matallergier og intoleranser i UK har flere nye produkter enn forbrukere i andre store Europeiske markeder, indikerer data fra Mintel, men det har vært en generell økning i tilgangen til "free from" eller mat med redusert innhold av allergener over alt i EU de siste 6 årene. Les mer her
Read On

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008