Dato i dag:

For lite søvn kan gi allergi

En studie gjort av forskere fra USA og Kina indikerer at for lite søvn blant barn og unge kan øke risikoen for å utvikle allergier. Klikk her og les mer

About this entry

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008