Dato i dag:

Liste over ingredienser med særlige merkekrav

Reglene i den vestlige verden blir likere og likere hverandre, på tvers av land og kontinenter. Her er det norske merkedirektivet hvor ingredienser med særlige merkekrav står helt til slutt, i vedlegg IV.

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19931221-1385.html?full=true

About this entry

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008