Dato i dag:

Allergener
Stadig flere lider av allergier eller intoleranse for ulike mattyper. Det er nylig kommet et nytt direktiv fra EU om merking av allergener. Merking kan være et godt salgsargument for produsenten, men skriver man på produktet at det er fritt for gluten, nøtter, laktose eller annet er det krav til dokumentasjon.

Interfarm as selger flere typer allergentester. Noen passer best for utstyrte laboratorier, og andre er enkle hurtigtester som kan taes i produksjonslokalet uten spesiell laboratoriekompetanse.

De mest anvendelige og rimeligste metoder i dag er ELISA for proteiner microplater, lateral flow sticks og PCR tester. Det er også mulig å gjøre helt eksakte masse-spektrometiske analyser, men dette er meget kostbart.

About this entry

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008