Dato i dag:

Allergiske reaksjoner på fly

I samarbeid med Food Allegy and Anaphylaxis Network har forskere på University of Michigan Medical School gjort en on-line studie av folk som har fått allergiske reaskjoner ombord på fly. Til tross for bedre opplysning og utdanning er det fortsatt en del igjen.

Les hele artikkelen her.

About this entry

Tilrettelagt av

logoene
 

Web template | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008